Tag

djb doradztwo

Browsing

Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom – temat, który omawiany jest na różne sposoby. Temat jak najbardziej potrzebny, bo dużo mówi się o tym, jak środowisko naturalne jest zniszczone. Na tyle, że kolejne pokolenia mogą nawet nie wiedzieć, czym tak naprawdę są zielone drzewa i śpiew ptaków.

Ekologiczne działania przedsiębiorstwa

Do tego odnosi się właśnie certyfikat ISO 14001. Międzynarodowa norma, której celem jest promowanie działań odnoszących się do ochrony środowiska. To m.in. dzięki temu, będzie pojawiało się coraz mniej zanieczyszczeń, jakie mają także negatywny wpływ na drogi oddechowe człowieka. Należy jednak wiedzieć, że żadne przedsiębiorstwo nie musi trzymać się ogólnie przyjętych sztywnych norm. Jednostka certyfikująca, taka jak DJB doradztwo działa w ten sposób, aby zostały przyjęte te wymagania prawne ISO 14001, jakie odnoszą się do danej organizacji. 

Cele środowiskowe

Na czym polega certyfikacja ISO 14001? Chociażby na tym, aby określić cele środowiskowe nowoczesny system zarządzania, który pozwoli na jak najmniejsze oddziaływanie na otoczenie. To dzieki temu, w chwili sytuacji kryzysowej, grożącej katastrofą ekologiczna, przedsiębiorca będzie wiedział, jak dokładnie ma zareagować. Co jest ważne? Przyznanie certyfikatu ISO 14001 to nie koniec. Wielu przedsiębiorców uznaje, że skoro już taki dokument mają, na wszystkie ustalone elementy mogą machnąć ręką. Tak nie jest. Jednostka certyfikująca przeprowadza bowiem systematycznie audyt ISO 14001, który sprawdza, czy ustalone normy, cele środowiskowe i wymagania, są wciąż przestrzegane. Należy również nadmienić, że co jakiś czas należy starać się o implementację takiego właśnie dokumentu. Jak więc widać, wciąż trzeba dbać o odpowiednie standardy, których celem jest szeroko pojęta ochrona środowiska.

Proces certyfikacji

Rozpoczyna się od oceny i rejestracji wniosku o certyfikację. W związku z tym, że chodzi o globalny dokument, wszystko musi odbywać się zgodnie z ustalonymi przepisami. Potrzebne jest również wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji. Cały audyt zostanie podzielony na dwa etapy. Mogą one zostać poprowadzone przez jedną osobę lub kilka. Wszystko tak naprawdę zależne jest od tego, z jak dużą firmą ma się do czynienia. O certyfikację ubiegają się nie tylko wielkie korporacje, ale nawet mniejsze firmy, które także mają zamiar działać w taki sposób, aby pozostawić środowisko naturalne w nienaruszonym stanie.