Ubezpieczenie samochodu niektórzy traktują jako przykry obowiązek. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to kwestia uregulowana przepisami prawa – o czym dokładnie mówi Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. 

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 

To główny dokument, który można znaleźć w internecie. Może i zapisy tam znajdujące się, są trudne do interpretacji, ale główny wątek to fakt, że obowiązkowe ubezpieczenie samochodu jest tylko jedno. Mowa tutaj o OC, czyli Odpowiedzialności Cywilnej względem innych osób na drodze. Pozostałe polisy to ochrona nieobowiązkowa – co jednak nie oznacza, że trzeba je pominąć. Ustawa, której nazwa została wymieniona w tytule, określa m.in. “sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku”. 

Ubezpieczenie samochodu w towarzystwie 

Żadne towarzystwo nie ma prawa odmówić możliwości wykupienia ubezpieczenia OC na samochód. Taki zapis również znajduje się w obowiązujących przepisach prawa. Mówi o tym wprost art. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Za to towarzystwo ubezpieczeniowe może narzucić dowolną wysokość składek. Aby móc “odstraszyć” klientów od siebie, proponują oni bardzo wysokie opłaty. Efekt? Klient odpuszcza, szukając pomocy w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto wiedzieć, że agencje ubezpieczeniowe mają prawo do rekalkulacji składki – w szczególności, jeżeli okaże się, że samochód nie był używany tak, jak to zostało wcześniej zaplanowane.